กำมะถัน

SULFUR YELLOW / SULPHUR YELLOW

กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ (หรือที่เรียกันทั่วไปว่ายาสุก) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ “S” เลขอะตอม 16 โดยกำมะถันเป็นอโลหะที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีรสหรือกลิ่น และมีวาเลนซ์ได้มากมาย เป็นสารเคมีที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมยางเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยางทำให้ยางเกิดการคงรูป ในรูปแบบปกติกำมะถันจะเป็นของแข็งสีเหลืองที่เป็นผลึก ในธรรมชาติ สามารถพบได้ในรูปธาตุเอง หรือแร่ซัลไฟด์และซัลเฟต ซึ่งเป็นธาตุจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต และพบในกรดอะมิโนหลายชนิด การใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก ได้แก่ การใช้ในปุ๋ย นอกจากนี้ยังใช้ในดินปืน, ไม้ขีดไฟ, ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อรา

การใช้ประโยชน์ : เราใช้ประโยชน์จากกำมะถันในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ผ่านทางอนุพนธ์ของมันคือ กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กำมะถันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในธาตุที่มีความสำคัญในการเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ  

ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ , ผงซักฟอก, วัลแคไนเซชัน (vulcanization) ยาง ,  ยาฆ่าเชื้อรา ,ใช้ผลิตฟอสเฟตในอุตสาหกรรมทำปุ๋ย , ซัลไฟด์ ใช้ในการฟอกสีกระดาษ , เป็นสารถนอมอาหารในการผลิตไวน์ ,ใช้ในการอบแห้งผลไม้. เป็นส่วนผสมของไม้ขีดไฟดินปืนและดอกไม้ไฟ , เป็นสารเคมีในงานถ่ายรูปในรูปของเกลือโซเดียมหรือแอมโมเนียม เช่น โซเดียมไทโอซัลเฟต  , แมกนีเซียมซัลเฟต หรือที่รู้จักกันในชื่อ เกลือยิปซัม (Epsom salts) ใช้เป็นยาระบาย , เป็นอาหารเสริมในพืช , การบำบัดน้ำเสีย