ACCELERATOR DPG

DIPHENYL GUANIDINE

สาร accelerator DPG ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเคมีในยางธรรมชาติ (NR), ยางเอสบีอาร์ (SBR), และยางไนไตรล์ (NBR) นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้แทนสาร CBTS, BBTS, OBTS, MBT และ MBTS ได้ด้วย สาร accelerator DPG จะต้องใช้ซิงค์ออกไซด์และกรดไขมันร่วมด้วย ซึ่งการลดความเค้นแรงดึงและแรงเฉือนของกรดไขมันลง 1% จะส่งผลให้ความคงตัวในการเก็บรักษาและกระบวนการที่น่าพึงพอใจในยางคอมพาวด์เพิ่มขึ้น แต่สำหรับในผลิตภัณฑ์ที่มีสีอ่อน สาร accelerator DPG จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลได้ อีกทั้งเราจำเป็นต้องใช้สารกันเสื่อมหรือสารแอนตี้ออกซิแดนท์เข้าช่วย เพื่อการรักษาอายุการใช้งานที่ดีที่สุดอีกด้วย สาร accelerator DPG นี้ไม่ถูกแนะนำให้ใช้กับการคอมพาวด์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้น  

การใช้ประโยชน์ : สาร accelerator DPG ถูกนำมาใช้ในการผลิตยางล้อรถยนต์, รองเท้า, และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากยาง

Molecular Formula: C13H13N3
Molecular Weight
: 211.27
CAS NO
: 102-06-7