ซิงค์สเตียเรต

ZINC STEARATE

ซิงค์สเตียเรต (Zn(C18H35O2)2) เป็นเกลือสังกะสีที่กันน้ำได้และไม่ละลายในโพลาร์โซลเว้นท์ อาทิ แอลกอฮอล์และอีเทอร์  แต่จะละลายในอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (เช่น เบนซีนและคลอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอน) เมื่อถูกความร้อน  ซิงค์สเตียเรตเป็นสารถอดแบบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดาโลหะสังกะสีทั้งหมด  โดยซิงค์สเตียเรตไม่มีอิเล็กโทรไลต์แต่มีปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิก จึงถูกใช้เป็นสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมพลาสติกและยางได้เป็นอย่างดี เป็นสารหล่อลื่นในกระบวนการผลิตยาง ลียูรีเทน และโพลีเอสเตอร์ และใช้เป็นตัวกระตุ้นปฎิกิริยาในกระบวนการวัลคาไนเซชั่นยางโดยกำมะถันและยาสุก

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสารหล่อลื่นโลหะในกระบวนการผลิตยาง โพลียูรีเทน และโพลีเอสเตอร์ ใช้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาในกระบวนการวัลคาไนเซชั่นยางโดยกำมะถันและยาสุก