ซิงค์ออกไซด์ อาร์เอ

ZINC OXIDE RUBBER GRADE
ZINC OXIDE RA

ZnO คือ zinc oxide ซิงค์ออกไซด์ เป็นสารประกอบที่เป็นผลึกไม่มีสี ไม่ละลายในน้ำ  แต่ละลายได้ในกรดและอัลไคล ซิงค์ออกไซด์จัดอยู่ในสารเคมีประเภททั่วไป มีความหนาแน่น 5.7 กรัม/ตารางเซนติเมตร  และเมื่อนำซิงค์ออกไซด์ไปอบ มันจะกลายเป็นสีเหลืองแต่ไม่ละลาย มันจะละลายได้ก็ต่อเมื่อผ่านอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,800°C  เลยทีเดียว ซิงค์ออกไซด์เป็นสารแอมโฟเทอริกที่ทำละลายในกรด อาทิ เกลือซิงค์ อัลคาไลน์ และสารละลายในน้ำอย่างแอมโมเนียเป็นต้น               

การใช้ ZnO โดยทั่วไปมักใช้ใน พลาสติกผลิตภัณฑ์ซิลิเกตยางสังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นสารเคลือบสีครีมกาวอาหารถ่านสารดับไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยสารกึ่งตัวนำที่มีความกว้างและพลังงานยึดเหนี่ยว Exciton ทำให้ซิงค์ออกไซด์มีความโปร่งแสงมากและมีคุณสมบัติเรืองแสงในอุณภูมิปกติ มักใช้ในของเหลวในสาขาเซมิคอนดักเตอร์จอแสดงผลคริสตัลฟิล์มบางของทรานซิสเตอร์ไดโอดเปล่งแสง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของซิงค์ออกไซด์ซึ้งอยู่ในรูปแบบวัสดุนาโนเป็นตัวเริ่มทำหน้าที่หลักๆในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

ซิงค์ออกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมยาง เช่น ยางคลอโรพรีน (chloroprene rubber) และใช้ในการผลิตน้ำหอมเครื่องสำอางยา เป็นต้น นอกจากนี้ซิงค์ออกไซด์ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตเม็ดสีและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์เมทานอลในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ ด้วย


การใช้ประโยชน์

  1. เป็นตัวเร่งหรือกระตุ้นปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบชนิดแรกๆ ที่ถูกเลือกนำมาใช้ในการผลิตยางล้อรถเข็น, ยางปูพื้น, สายพาน,สายลำเลียง และอะไหล่รถยนต์
  2. สามารถใช้ในยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์
  3. ใช้เป็นตัวเพิ่มแรงดึง, การยึดเกาะ, การอัดแน่นและความสะอาดของสินค้า สีและสารเคลือบ
  4. เป็นสารยับยั้งหรือฆ่าจุลชีพและแบคทีเรีย
  5. สามารถลดต้นทุนทางด้ารการผลิตได้