ซิงค์ออกไซด์ 99.5%

ZINC OXIDE 99.5%
ZINC OXIDE WHITE SEAL    


ZnO คือ zinc oxide ซิงค์ออกไซด์ เป็นสารประกอบที่เป็นผลึกไม่มีสี ไม่ละลายในน้ำ  แต่ละลายได้ในกรดและอัลไคล ซิงค์ออกไซด์จัดอยู่ในสารเคมีประเภททั่วไป มีความหนาแน่น 5.7 กรัม/ตารางเซนติเมตร  และเมื่อนำซิงค์ออกไซด์ไปอบ มันจะกลายเป็นสีเหลืองแต่ไม่ละลาย มันจะละลายได้ก็ต่อเมื่อผ่านอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,800°C  เลยทีเดียว ซิงค์ออกไซด์เป็นสารแอมโฟเทอริกที่ทำละลายในกรด อาทิ เกลือซิงค์ อัลคาไลน์ และสารละลายในน้ำอย่างแอมโมเนียเป็นต้น               

การใช้ ZnO โดยทั่วไปมักใช้ใน พลาสติก, ผลิตภัณฑ์ซิลิเกต, ยางสังเคราะห์, น้ำมันหล่อลื่น, สารเคลือบสี, ครีม, กาว, อาหาร, ถ่าน, สารดับไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยสารกึ่งตัวนำที่มีความกว้างและพลังงานยึดเหนี่ยว Exciton ทำให้ซิงค์ออกไซด์มีความโปร่งแสงมากและมีคุณสมบัติเรืองแสงในอุณภูมิปกติ มักใช้ในของเหลวในสาขาเซมิคอนดักเตอร์, จอแสดงผลคริสตัล, ฟิล์มบางของทรานซิสเตอร์, ไดโอดเปล่งแสง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของซิงค์ออกไซด์ซึ้งอยู่ในรูปแบบวัสดุนาโนเป็นตัวเริ่มทำหน้าที่หลักๆในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

ซิงค์ออกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมยาง เช่น ยางคลอโรพรีน (chloroprene rubber) และใช้ในการผลิตน้ำหอม, เครื่องสำอาง, ยา เป็นต้น  นอกจากนี้ซิงค์ออกไซด์ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตเม็ดสีและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์เมทานอลในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ ด้วย

การใช้ประโยชน์

  1. เป็นตัวเร่งหรือกระตุ้นปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบชนิดแรกๆ ที่ถูกเลือกนำมาใช้ในการผลิตยางล้อรถยนต์, ยางล้อเครื่องบิน, สายเคเบิ้ล, ถุงมือยาง ,เซรามิก และในน้ำยาง
  2. ใช้เป็นตัวเพิ่มแรงดึง, การยึดเกาะ, การอัดแน่นและความสะอาดของสินค้า สีและสารเคลือบ
  3. เป็นสารยับยั้งหรือฆ่าจุลชีพและแบคทีเรีย, สารระงับกลิ่นกาย, สารปลอดเชื้อในทางการแพทย์, สารฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแก้วและเซรามิก 
  4. สามารถใช้ในยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ และยางทุกประเภท

อุตสาหกรรมไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า, วิทยุ, หลอดฟลูออเรสเซนต์, รีโอสแตต (rheostat), วัสดุที่ใช้ในหลอดภาพ – ฟอสเฟอร์ (phosphor) .

  1. สารป้องกันแสงแดดในเครื่องสำอางหรือสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย