สารกันเสื่อม 6PPD

RUBBER ANTIOXIDANT 6PPD

สาร p-Phenylenediamine (PPD) ถูกนำมาใช้เป็นสารต้นแบบในสารเร่งให้ยางคงรูป  (vulcanization accelerators) และเป็นสารต้นแบบในสารกันเสื่อม (แอนตี้ออกซิแดนท์) สำหรับอุตสาหกรรมยาง เนื่องด้วย PPD มีผลทำให้เกิดความเสถียรของอุณหภูมิระดับสูงๆ, แรงต้านทานระดับสูง รวมถึงความต้านทานทางไฟฟ้าและเคมีด้วย ตัวอย่างของสารกันเสื่อมแอนตี้ออกซิแอนท์และเป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนที่ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ N-isopropyl-N’-phenyl-p- phenylenediamine (IPPD), N-cyclohexyl-N’-phenyl-p- phenylenediamine (CPPD), N,N’-Diphenyl-p-henylenediamine (DPPD), และ N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-phenylenediamine (6PPD)

ซึ่งสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะถูกนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมสภาพจากบรรดาอนุมูลอิสระต่างๆ และโอโซน สารกันเสื่อม 6PPD ใช้เป็นสารกันเสื่อมแอนตี้ออกซิแอนท์และเป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนในอีลาสโตเมอร์ทั้งจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ 6PPD กับอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้น 


สารกันเสื่อมหรือสารแอนตี้ออกซิแดนท์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

 

เป็นสารที่ถูกเติมลงไปในไฮโดรคาร์บอนซึ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น ในยาง พลาสติก อาหาร หรือน้ำมัน เพื่อที่จะยับยั้งหรือชะลอการเกิดกระบวนการออกซิเดชันนั่นเอง สารแอนตี้ออกซิแดนท์นี้จะทำงานใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระปฐมภูมิ กระบวนการต้านอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นโดยการเพิ่มอะตอมของอิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนให้กับสารอนุพันธ์ ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระทุติยภูมิ (peroxide decomposers) นั้น กระบวนการต้านอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นโดยการกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและการป้องกันสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ ในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น การยึดติดหรือยึดเกาะอาจเสื่อมลงได้ และอาจมีปัจจัยบางประการที่ทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่พึงปรารถนา ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงลักษณะสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ลดลง เนื่องด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์มีบทบาทในการยับยั้งและป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สารแอนตี้ออกซิแดนท์จึงช่วยรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพในการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ตลอดช่วงอายุการใช้งาน โดยมันทำหน้าที่ในด้านการคงไว้ซึ่งสี ความหนืด และคุณสมบัติการยึดเกาะ  


Chemical Name: N-(1,3-DIMETHYLBUTYL)-N’- PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE

Other Name: 4020

Molecular Formula: C18 H24N2

Structural Formula:

Molecular Weight: 268.40 CAS NO. : 793-24-8