สินค้า วัสดุก่อสร้าง

นอกจาก เคมีภัณฑ์แล้ว ทางเรายังมีสินค้าคุณภาพสำหรับงานก่อสร้าง
นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาตรฐานสากล