แคลเซียมคาร์บอเนต 9X1

CALCIUM CARBONATE 9X1

แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นวัตถุดิบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นสารเติมเต็มในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย   ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมกระดาษสีพลาสติกยาง และอุตสาหกรรมยาง อนุภาคมีขนาดระดับกลางจัดเป็นสารตัวเติมกึ่งเสริมแรง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  การบริโภคแคลเซียมคาร์บอเนตนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับการเป็นภาคอุตสาหกรรมของประเทศนั้นๆ  ได้เป็นอย่างดีทีเดียว