ไวท์คาร์บอน วีเอ็น 3

WHITE CARBON VN 3

พรีซิพิเตตซิลิกา (ไวท์คาร์บอน) ใช้เป็นสารเติมเต็มชนิดเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง โดยไวท์คาร์บอน วีเอ็น 3 จีอาร์เป็นไวท์คาร์บอนที่มีประสิทธิภาพในการเสริมแรงสูง และมีความสำคัญในการช่วยเพิ่มการผสมกันของยาง โดยไวท์คาร์บอน วีเอ็น 3 จีอาร์มีผลต่อความแข็ง, ความเค้นแรงดึง, ความต้านทานต่อการฉีกขาด, และความต้านทานการขัดสี  ซึ่งเราจำเป็นต้องใส่ตัวเร่งหรือกระตุ้นปฏิกิริยา เช่น สารไกลคอล (glycols), เอมีน (amine) หรือสารอื่นๆ อาทิ ยาสุก (accelerators) เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ 

ใช้เป็นสารเติมเต็มชนิดเสริมแรงในการผลิตยางรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ยางเชิงเทคนิค, และพื้นรองเท้า เป็นต้น